Κατασκευή E-Shop για την Εταιρεία Περί Βελόνας & Κλωστής στην Πάτρα